Bilder från 25-årsfesten 13 juni 1998

Chapmanskolan mm

I biblioteket
Kerstin och Lena
Aulan
Stefan Nilsson guidade
Samling på trappan
Samling på trappan
Lena, Paula, Catarina och Annika
Steinert m fl
På Kings Crown
Siw, Britt-Marie och Ann-Charlotte
Översikt från Kings Crown

Marinmuseum mm

Marinmuseum
Från visningen
Galjonsfigurer
Per och Steinert
Johnny, Ingemar, Erik och Håkan
Diverse damer efter visningen

Utanför museét
Erik, Ingemar, Annika m fl

Hans och Erik
Lena, Lena, Boel och Elisabeth

Anja, Rune, Per och Steinert
Erik, Siw, Eva-Cecilia, Boel, Ann-Charlotte

Paula, Catarina och Britt-Marie

Lena, Siw, Kerstin, Lena och Ewa-Len

Paula, Johnny, Ann-Charlotte och Carina

Rune, Kerstin, Steinert, Paula och Johnny

Översikt vid bordet

Britt-Marie, Ingemar, Ewa-Len, Rune m fl

Översikt vid bordet

Marianne, Siw, Lena, Ewa-Maria m fl

Carina kollar skolkatalogen

Steinert håller tal

Johnny och Ann-Charlotte

Britt-Marie, Kerstin, Steinert och Carina
Lena, Paula, Catarina och Anja

Lena och Lars-Olov

Catarina och Carina

Erik släcker törsten

Paula, Hans, Carina och Anja

Gamla skolkort 1970-1974

1970-71  G 1 a     G 1 b     G 1 c

1971-72  H 2

1972-73  S 3  H 3  H 3  E 3

1973-74  ES 1

Antal besökare sedan 25-årsfesten 1998-06-13

Eventuella synpunkter eller kommentarer till
info@karlskrona.nu