Hc.03
Lindello, Janne.
Det brinner på Polhemsgatan!
Eget förlag. 102 s. Stor stil.
BN 4067534-25      411449

Det brinner på Polhemsgatan! är författarens andra diktsamling. Debuten Sviten om budbäraren kom 1996. Om Janne Lindello finns inte mycket information annat än att han är från Karlskrona, men i det korta förordet av Ulf Fembro framträder en sensibel och vaksam poet. Lindello skriver en ungdomlig lyrik med stora stråk av smärta och vanmakt. Det är självutlämnande men känns inte plastigt utan högst äkta. Han använder sig av ett rakt och enkelt språk på en blandning av fri vers och prosa och bilderna som frammanas känns fria från syntetiskt emballage. Ibland är det lite väl enkelt - "Sanningen finns,/ därute någonstans, så nära. Så ohyggligt nära, så / behövligt. Man måste kunna känna smärtan, lidandet för att nå den." - men när ångesten slår till på allvar kommer vi som läsare inte undan (och då blir det ordentligt tänkvärt): "Jag kände mig som ett lock i golvet, / vad är balansen? / En variant av sanningen. (...) Det går inte att komma undan längre, / för jag älskade att gå över gatan: / Av krig blir det kyrkogårdar, / utan fiender." Det här är en diktsamling som manar till eftertanke.

Per Olaisen